پروژه های خاتمه یافته امور پژوهش و فناوری

 

 ردیف  پروژه ها
 سال اتمام
 1  تولید کاتالیست معادل AR-701  95
 2  بهینه سازی و بهبود عملکرد مشعل های کوره 1001 واحد ریفرمینگ شرکت پتروشیمی نوری جهت کاهش مصرف انرژی  95
 3  ارزیابی ریسک عوامل ارگونومیکی محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری  95
 4  ارزیابی ریسک عوامل فیزیکی محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری  95
 5  ارزیابی ریسک عوامل شیمیایی محیط کار در شرکت پتروشیمی نوری  95
 6  انجام مطالعات فنی اقتصادی برای تبدیل برش سنگین به محصولات با ارزش افزوده بالاتر 96
 7  پروژه پژوهشی تغییر نسل مشعلهای کوره H-8001  96
 8

 بررسی آلودگی فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در خاک شهری و

صنعتی،و کانی شناسی، ریخت شناسی و آلودگی فلزی غبار هوا در شهر های عسلویه و کنگان

 97
 9  ارزیابی کمی و کیفی انتشار آلاینده های(هیدروکربنی و احتراقی) اتمسری
بر اساس انتشار هیدروکربن ها از تجهیزات بر اساس متد LDAR در مجتمع پتروشیمی نوری
 97
 10  شبیه سازی و بهینه‌سازی انرژی واحد جداسازی میعانات گازی (واحد 200)
با استفاده از تحلیل اکسرژی
 97
 11  سولفورزدایی برش سنگین(بخش مهندسی)  97
 12  امکان سنجی تبدیل LTE به BTX  97
 13  انتخاب بهترین ترکیب درصد محصولات  98