نفتا HTN

 

یکی دیگر از محصولات فرعی شرکت پتروشیمی نوری نفتا (HTN = HYDROTREATING NAPHTA) می باشد که به میزان 250 هزار تن در سال تولید می گردد.

 

کاربرد نفتا :

خوراک واحد های نفتا کراکر


مشخصات نفتا :

HTN 1400