رافینیت RAFF

 

از جمله محصولات فرعی مجتمع پتروشیمی نوری محصول رافینیت (RAFFINATE) می باشد که به میزان 379 هزار تن در سال تولید می گردد.

 

کاربرد رافینیت:

خوراک واحدهای الفین

 

مشخصات رافینیت:


RAFF 1400