ترکیبات سنگین HYE

 

از جمله محصولات فرعی مجتمع پتروشیمی نوری ترکیبات سنگین (HEAVY ENDS) می باشد که به میزان 1،980،000 تن در سال تولید می گردد.

 

کاربرد ترکیبات سنگین:

خوراک واحدهای تولید الکیل بنزن خطی، خوراک واحدهای الفین و قابل مخلوط شدن با نفت خام 

 

مشخصات ترکیبات سنگین:

HYE 1400