گاز مایع LPG

 

یکی دیگر از محصولات فرعی مجتمع پتروشیمی نوری گاز مایع (LPG = LIQUEFIED PETROLEUM GAS) می باشد که به میزان 76 هزار تن در سال تولید می گردد.

 

کاربرد گاز مایع:
خوراک واحدهای الفین

 

مشخصات گاز مایع:

LPG 1400