بنزن BZ

 

یکی دیگر از محصولات اصلی مجتمع پتروشیمی نوری بنزن (BENZENE) می باشد که به میزان 430 هزار تن در سال تولید می شود.

BZ-Fکاربرد بنزن:

در تهیه اتیل بنزن(برای تولید پلی استایرن)، الکیل بنزن خطی و دو دسیل بنزن( برای تهیه شوینده ها)، سیکلو هگزان (برای تهیه نایلون)، فنل، نیتروبنزن(برای تولید آنیلین)، انیدرید مالئیک، حلالها و غیره به کار می رود.

مشخصات بنزن:

BZ 1400