«ارتباط امن با شبکه داخلی شرکت(nas)»

برای ارتباط با شبکه داخلی(nas) مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1-فایل روبرو را دانلود نمائید. (BPC VPN Conection)

2-فایل را از حالت فشرده خارج نمائید.

3-برای اتصال از نام کاربری(شماره پرسنلی) و پسورد ورود به کامپیوتر خود در شرکت استفاده نمائید.

4-جهت ورود به شبکه داخلی (nas) آدرس زیر را در مرورگر خود (ترجیحا Mozilla Firefox) باز کنید.

https://nas.bpc.local:4433

5-در این مرحله از نام کاربری(شماره پرسنلی) و پسورد ورود به کامپیوتر خود در شرکت استفاده نمائید.

نکته: درصورتی که قصد ویرایش فایلی را دارید، ابتدا می بایست فایل را دانلود نمائید و پس از تغییر مجددا آپلود نمائید.

 

«مشاهده پورتال داخلی شرکت»

برای مشاهده پورتال داخلی شرکت (پس از انجام مراحل 1 تا 3 بالا )از آدرس زیر در مرورگر خود (ترجیحا Mozilla Firefox)  استفاده نمائید:

http://portal.bpc.local