نفتای سبک HTN

 

یکی دیگر از محصولات فرعی شرکت پتروشیمی نوری نفتای سبک (HTN = HYDROTREATING NAPHTA) می باشد که به میزان 250 هزار تن در سال تولید می گردد.

 

کاربرد نفتای سبک :

خوراک واحد های نفتا کراکر


مشخصات نفتای سبک :

HTN 1400